LEERKRACHTASSISTENT
Extra scenario's voor het digitaal schoolbord.

Sinds 1 september 2012 bevatten alle EWOC programma's  EXTRA simulaties die speciaal ontwikkeld werden met het oog op gebruik op het digitaal schoolbord.
Het aparte aan deze Digibord+-simulaties is dat ze volledig kunnen aangepast worden aan de wensen van de leerkracht tijdens een demonstratie.

Dat opent interessante didactische mogelijkheden.


Een voorbeeld uit Spits met Bits 1

Spits met Bits 1 bevat een simulatie i.v.m. een splitsbaan.

In het leerlingengedeelte verloopt die zo: (bovenste schermafdruk)
'Een aantal knikkers (bv. 5) rolt van de splitsbaan en splitst zich in twee hoeveelheden (bv. 4 en 1). De bedoeling is dat de leerlingen de handeling omzetten in een passende notatie, in dit geval een splitsnotatie. Die simulatie wordt in het programma gebruikt om het splitsschema en de bijbehorende bewerkingen te introduceren.'

In het leerlingen gedeelte is de computer regisseur:
*
hij kiest de getallen (binnen de opgelegde grenzen);
* hij stelt de voorstelling in  (bv. wat zichtbaar is en wat niet);
* hij  geeft feedback en houdt een score bij.

 

In de  Digibord+ simulatie (onderste schermafdruk) ligt de regie in handen van de leerkracht.
 
Die kan alle parameters van de simulatie volgens eigen wens aanstellen:
* de grootte van het geheel en hoe zich dat verdeelt;
* de daalsnelheid;
* wat zichtbaar is en wat niet (door te klikken op één van de figuurtjes);
* welk deel van de splitsnotatie zichtbaar is en wat niet.
Het is zelfs mogelijk de afdaling te pauzeren om zo met de leerlingen te anticiperen: wat denk je dat er zal gebeuren?
Ook de notatie kan worden gekozen: een splitsnotatie, een T-notatie of een somnotatie. In het laatste geval verschijnt een aangepast numeriek blok
.

Spits met Bits 1 bevat 41 instructie simulaties.
Tellen, vergelijken, ordenen, busssommen, groeperen, brugsommen, eerlijk verdelen, kloklezen , euro, enz...

Alle EWOC programma's bevatten dergelijke simulaties.
Zo bevat het programma M.R.56 (metend rekenen voor 5 en 6 /NL groep 7 en 8) simulaties rond berekening van omtrek, oppervlakte en volume; ontwikkeling van ruimtefiguren; gewicht per volume-eenheid; herleiden van maateenheden, enz...

Deze simulaties vormen een virtueel verlengstuk bij het handelen met concreet materiaal.

Bekijk hier een PDF-document met een overzicht van de Digibord+ -simulaties van enkele EWOC programma's te openen.

Spits met Bits 3 : getallen en bewerkingen tot 1000, kloklezen, euro

Best leuk zo'n breuk: breuken voorstellen, relatie breuk <-> kommagetal <->  percent

Zero komma nul: kommagetallen voorstellen, bewerkingen met kommagetallen, toepassingen metend rekenen

Met een paar muisklikken kunnen leerkracht en/of leerling experimenteren, met tientallen demonstraties, perfect op maat van het gewenste niveau.
Tijdens de simulatie kunt u ALLE faciliteiten van de bordsoftware gebruiken. U bedient het programma met de vinger of de pen, brengt annotaties aan.