LEERKRACHTASSISTENT
Extra scenario's voor het digitaal schoolbord.

Alle EWOC programma's  bieden EXTRA simulaties die speciaal ontwikkeld werden met het oog op gebruik op het digitaal schoolbord.
Het aparte aan deze Digibord+-simulaties is dat ze interactief en regisseerbaar zijn.
Dat betekent o.m. dat ze volledig kunnen aangepast worden aan de wensen van de leerkracht tijdens een demonstratie.

Met een paar muisklikken kunt u experimeteren met 205 simulaties, perfect op maat van de gewenste leerinhoud.

Tijdens de simulatie kunt u ALLE faciliteiten van de bordsoftware gebruiken. U bedient het programma met de vinger of de pen, brengt annotaties aan, enz...

Dit opent interessante didactische mogelijkheden.

Alle EWOC programma's bevatten dergelijke simulaties.
Zo bevat het programma M.R.56 (metend rekenen voor 5 en 6 ) simulaties rond berekening van omtrek, oppervlakte en volume; ontwikkeling van ruimtefiguren; gewicht per volume-eenheid; herleiden van maateenheden, enz...

Deze simulaties vormen een virtueel verlengstuk bij het handelen met concreet materiaal.

MEER INFO?

Bekijk hier een PDF-document met een overzicht van de Digibord+ -simulaties van enkele EWOC programma's.

Spits met Bits 1 : ordenen, vergelijken splitsen, getallen en bewerkingen tot 10 en 20, kloklezen, euro

Tafeltje rep je : maal- en deeltafels,  klassikale tempo-spelletjes

Spits met Bits 3 : getallen en hoofdrekenen tot 1000, metend rekenen: lengte, inhoud, klok, euro,  cijferen

Best leuk zo'n breuk: breuken voorstellen, relatie breuk <-> kommagetal <->  percent

Zero komma nul: kommagetallen voorstellen, bewerkingen met kommagetallen, toepassingen metend rekenen

M.R. 56 : relatie tussen maateenheden en herleidingstabel, oppervlakte en volume formules,  ontwikkeling cilinder en balk, 3D -> 2D