EWOC SOFTWARE en ZILL

Werken in de geest van ZILL betekent o.m. antwoord vinden op deze  uitdagingen:

- elke leerling laten leren  op eigen niveau;

- interactie tussen het werken aan cultuurgebonden ontwikkeling (buitencirkel) en persoonsgebonden ontwikkeling (binnencirkel).

Faciliteiten EWOC software

LEERLINGEN LEREN OP EIGEN NIVEAU

De rekenprogramma's van EWOC zijn LEERSTOF-specifiek.

a .Elk scenario is specifiek geprogrammeerd in functie van het beoogde leerdoel.

Dat heeft tot voornaamste gevolg, dat het programma  inhoudelijke feedback geeft.

De voorstelling en de reactie van het programma bij een fout zijn b.v. totaal verschillend bij een splitsoefening (1ste lj), een opgave rond cijferen (3de lj) of  een opgave rond herleiden van volumematen in het 6de lj.

Het lijkt evident, maar de meeste rekenprogramma's voldoen niet aan deze basisregel
en beperken zich tot een goed/fout reactie.

b. De scenario's zijn geordend in leertrajecten .

Daarbij wordt de moeilijkheidsgraad geleidelijk  verhoogd (cfr. leertraject cijferend optellen met natuurlijke getallen tot 1000)

De leerkracht bepaalt het beginlevel en het eindlevel én de norm die de leerlingen moeten halen om door te gaan naar een hoger level.
Alles kan voor de hele groep of voor elke leerling individueel vooraf worden ingesteld.


INTERACTIE BUITENCIRKEL  <-> BINNENCIRKEL

a. De EWOC-programma's zijn ook LEEFTIJD-specifiek.

 Dat betekent dat bij het doorlopen van de ingebouwde leertrajecten,  geleidelijk meer appel wordt gedaan op eigen verantwoordelijkheid bij het aanleren en inoefenen van leerinhouden.

Zo is bij de programma's van de bovenbouw bij elk scenario een probeer en leerfase ingebouwd.

Die kan bestaan uit een instructieve film, experimenteren met een wiskundige voorstelling of simulatie, enz..

Bij de Zaak % doorlopen de zesdeklassers vier fasen:

Het is duidelijk dat deze werkwijze een rijke bron is om geïntegreerd te werken te werken aan generieke doelen i.v.m. het ontwikkelingsveld ‘Ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid

De opgelijste doelen hierna zijn overgenomen uit de Zill-website. 

 

  Zelfregulerend vermogen:   

 

 Onderzoekscompetentie


b.  Elk programma biedt ook enkele scenario's waarbij de leerlingen per twee oefenen.

Dat kan een speels duel zijn (Gerdies Games: ingebouwd in alle programma's)

maar ook een werkmoment waarbij ze coöperatief nieuwe leerinhouden aanpakken: Klokvast.

Enkele geactiveerde doelen uit het ontwikkelingsveld:  socio-emotionele ontwikkeling.

Totaalaanbod 

De EWOC software biedt in totaal meer dan 600 leerstofspecifieke scenario’s gegroepeerd in 45 leertrajecten.
Alle leerinhouden i.v.m. getallen, bewerkingen en metend rekenen komen aan bod.

Daarnaast biedt EWOC 210 extra regisseerbare simulaties voor het digitaal schoolbord.
Die kunnen worden ingezet als leerkrachtassistent bij de introductie van nieuwe leerinhouden of in het kader van remediëring.

De combinatie maakt EWOC tot een uniek ZILL-instrument.