10 Minbrug II
10. Minbrug. Spookrestaurant II

Wat valt te leren?
Passende splitsing intikken.
graphic
 
 
Verloop
Je moet nu eerst de som invullen.
De simulatie wordt als controle uitgevoerd.
Instellen: zie scenario 9

Scoreverloop: IJSJES
Onmiddellijk juist: rijk gevuld ijsje
Juist bij herkansing: half gevuld ijsje
Dubbele fout: lege ijsbeker