11 Minbrug III
11. Minbrug. Knikkervoorstelling
Wat valt te leren?
Burgsommen vlot oplossen.
graphic
 
 
Verloop
Je krijgt een brugsom bv. 11 – 4
Hulpvoorstelling : knikkers (zakje van 10 en 1 los)
Instellen: zie scenario 9
Gradatie
Vanaf 6de opgave: geen hulpvoorstelling meer.

Scoreverloop: IJSJES
Onmiddellijk juist: rijk gevuld ijsje
Juist bij herkansing: half gevuld ijsje
Dubbele fout: lege ijsbeker