13 Sleep getallen.
13. Welk getal hoort bij welke som ?

Wat valt te leren?
Sommen van de vorm       a + b = ?   en   ? = a + b oplossen.

graphic
Verloop
Nadat  uw kind klikt op de startknop, verschijnen 10 opgaven (plus en min). Er staan 20 getallen (2 keer van 1 tot 10). Opdracht: sleep die getallen naar een passende som.
Let op! Uitgestelde feedback (zie verder)
Fouten worden bij dit scenario uitzonderlijk NIET onmiddellijk gesignaleerd. Pas nadat wordt geklikt op de O.K. knop, verbetert de computer. Dat gebeurt door de ‘=’-tekens passend te kleuren.
Uw kind krijgt zoveel kansen als nodig om alle sommen juist te plaatsen
Gradatie
De opgaven rechts zijn iets moeilijker omdat de uitkomst vooraan staat.

Scoreverloop
Verliefde kwikkies. Ze willen samenkomen.
Dat kan pas als alle sommen goed zijn opgelost