2, Spltsbaan
2. Hoeveel knikkers krijgt Kasper?

Wat valt te leren?
Het ontbrekende deel van een splitsing aanvullen.
graphic
Verloop
Er liggen bv. 6 knikkers bovenaan. Die rollen naar beneden en verdelen zich tussen Elke en Kasper.
We kunnen zien hoeveel knikkers Elke heeft.
Maar hoeveel krijgt Kasper er?
Gradatie : adaptieve regeling (zie hierna)
Hulp?
Bij de herkansing verschijnt een kwadraatbeeld dat het geheel voorstelt.
Scoreverloop
Onmiddellijk juist: splitshuisje groen
Juist bij herkansing: splitshuisje geel
Dubbele fout: splitshuisje rood
U wil er meer over weten?   Adaptieve regeling van de moeilijkheidsgraad
Kijk naar de scorestrook. U ziet er twee pictogrammen: prof Bits en prof Bats.
Zij geven aan dat de oefening ‘iets moeilijker’ wordt als aan de 5de respectievelijk 8ste opgave komt.
Moeilijker bij Bits betekent: de knikkers van Elke zijn afgedekt. Moeilijker bij Bats betekent: ook de knikkers bovenaan worden afgedekt.
Doordat  uw kind de knikkers niet meer kan zien, wordt de voorstelling abstracter en de moeilijkheidsgraad hoger.
Maar….
Spits met Bits bezit een heel aparte faciliteit. Het programma is adaptief.
Indien uw kind een fout maakt bij bv. opgave 3, zal u merken dat de proffen één splitshuis opschuiven. Dat betekent dat het verhogen van de moeilijkheidsgraad  wordt uitgesteld. De instelling past zich met andere woorden aan de kwaliteit van de antwoorden aan. Daardoor bereiken we dat elk kind op een aangepast niveau rekent.
Nog dit. Bij de herkansing schakelt het programma één moeilijkheidsgraad terug.
Hoe kunt u helpen ?
Ga na of uw kind problemen krijgt als de knikkers van Elke worden afgedekt. Bespreek samen hoe je de oefening  kunt oplossen.