3 Spookwolk
3. Hoeveel kwikkies in de tweede wolk?

Wat valt te leren?
Het ontbrekende deel van een splitsing aanvullen.

graphic
Verloop
Bovenaan verschijnt een spookwolk met bv. 6 kwikkies. 
De  bliksem splitst de wolk in twee delen.
We zien hoeveel kwikkie  links zitten. Maar hoeveel zijn er rechts?
Gradatie : adaptieve regeling
Bits verbergt ook de kwikkies links
Bats verbergt de kwikkies in de wolk bovenaan.
Hulp?
Bij de herkansing verschijnt een kwadraatbeeld dat het geheel voorstelt.
Scoreverloop
Onmiddellijk juist: splitshuisje groen
Juist bij herkansing: splitshuisje geel
Dubbele fout: splitshuisje rood