4 Rooster
4. TE +/- E: rooster
Wat valt te leren?
Sommen oplossen als 14 + 2  en 15 – 2: voorstelling rooster.

graphic
Verloop
De leerlingen krijgen een rooster. Ze vullen het aan.
Er zijn 5 optellingen en 5 aftrekkingen.
Ze kunnen een hulpvoorstelling oproepen.
Instellen Zie scenario 3
Scoreverloop: Euro
Onmiddellijk juist: je wint 2 euro
Juist bij herkansing: je wint 1 euro
Dubbele fout: je krijgt. enkele een rode fopmunt