4 Splitshuisjes
4. Vul het splitshuisje aan.

Wat valt te leren?
Alle splitsingen van eenzelfde geheel vinden.


graphic
Verloop
Bovenaan verschijnt een getal  bv. 6
Er moeten 2 keer 5 splitsingen worden aangevuld.
Gradatie
Bij opgaven 1 tot 5 kunnen we de splitsing ‘uitvoeren’ door de vierkantjes te verslepen.
Vanaf opgave 6 kan dit enkel nog bij een fout
Scoreverloop
Onmiddellijk juist: splitshuisje groen
Juist bij herkansing: splitshuisje geel
Dubbele fout: splitshuisje rood