4 op een rij
Sommen tot 10: DRIE op een rij

graphic
Bij het inloggen en bij elke opstartbeurt kan het maximum worden gewijzigd.
graphic
De spelers zijn om beurt aan zet.
Er verschijnt een kwadraatbeeld bv. 3. Klik een som aan die past bij het kwadraatbeeld.
Correct: de som wordt omgedraaid en krijgt de kleur van de speler.
Fout: de som wordt rood ingekleurd. Ze kan later nog worden aangeklikt.
Wie eerst drie schijven in eigen kleur heeft (verticaal, horizontaal of diagonaal) krijgt een punt.
Er start een nieuw spel, met nieuwe sommen.
Sommen tot 20: VIER op een rij.
graphic
Instellen
Er zijn vier subniveaus:
- geen brug, plus
- geen brug, min
- brug, plus
- brug, min
graphic
De opgave verschijnt nu als getal.
Er moet gespeeld worden voor 4 op een rij.