6 Plus
6. Plus

Wat valt te leren?
Sommen oplossen van de vorm 4 + 3 =
graphic
Verloop
Het verloop is identiek als in scenario 5.
Alleen verschijnt nu geen splitsschema meer.
De opgave wordt genoteerd als een som.
Gradatie : Adaptieve regeling.
Bits maakt de kwikkies in één van beide wolken onzichtbaar. Bats maakt alle kwikkies onzichtbaar.
Hulp: schakelen
Onder de som staat een schakelknop.
Als u er op klikt, wisselen de deelgetallen van plaats.
Scoreverloop
Onmiddellijk juist: splitshuisje groen
Juist bij herkansing: splitshuisje geel
Dubbele fout: splitshuisje rood