6 Plusbrug i
6. Plusbrug. Spookrestaurant I

Wat valt te leren?
Ervaren dat je sommen als 8 + 5 makkelijk kunt oplossen als je eerst aanvult tot 10 :      8 + 5 = 8 + 2 + 3

graphic
Verloop
Er zitten bv 8 spookjes aan tafel. Er komen 5 spookjes bij. Je moet de wolk zo splitsen dat er boven 10 zijn.
Als controle wordt de splitsing uitgevoerd.
Daarna moet je de som aanvullen.
Correct: er wordt soep uitgeschept.
Instellen: 4 niveaus
Eenvoudig: eerste getal is 7, 8 of 9  
Iets moeilijker: eerste getal is ook 5 of 6
Lastig: eerste getal is 2,3,4..
Alle gevallen

Scoreverloop: IJSJES
Onmiddellijk juist: rijk gevuld ijsje
Juist bij herkansing: half gevuld eisje

Dubbele fout: lege ijsbeker