7 Plusbrug II
7. Plusbrug. Spookrestaurant II

Wat valt te leren?
De passende splitssom kunnen noteren.
8 + 5 = 8 + (2+3) = 13
graphic
Verloop
Er zitten bv 9 spookjes aan tafel.
Er komen 2 spookjes bij.
We moeten de juiste splitssom tikken.
Als controle wordt de splitsing uitgevoerd.
Daarna moeten we  de som aanvullen.
Correct: er wordt soep uitgeschept.
Instellen: zie 6
Gradatie, hulpvoorstelling:
Gordijn open/toe   - Wolk open/toe

Scoreverloop: IJSJES
Onmiddellijk juist: rijk gevuld ijsje
Juist bij herkansing: half gevuld ijsje
Dubbele fout: lege ijsbeker