8 Plusbrug III
8 . Plusbrug. Spookrestaurant III

Wat valt te leren?
Burgsommen oplossen zonder tussensom.
graphic
Verloop
De spookjes zijn onzichtbaar.
Je moet onmiddellijk de som intikken.
Bij fout worden de hoeveelheden zichtbaar.
Instellen:: zie scenario 6
Scoreverloop: IJSJES
Onmiddellijk juist: rijk gevuld ijsje
Juist bij herkansing: half gevuld ijsje
Dubbele fout: lege ijsbeker