6. Eén minuut test (Bats)
Instellen - Subreeksen
graphic
Bedoeling
Nagaan hoeveel splitsingen en sommen de leerlingen binnen één minuut kunnen oplossen.
graphic
Verloop
Er verschijnt een splitssom. Bij een goed antwoord verschijnt een ster op de vlag rechts.
De blauwe strook toont de resterende tijd. Als de tijd om is, verschijnt een aangepaste animatie.
Record
Op het einde van de oefenreeks wordt de behaalde score weggeschreven als een persoonlijk record.
Bij een volgende oefenreeks verschijnen op de linker vlag evenveel sterren als de recordscore aangeeft.
De leerling wordt op die manier uitgedaagd om zijn record te breken.