5. Toets (Bits)
graphic
Deze module laat toe op elk moment te screenen op het bereiken van de beoogde doelen.
Met dit doel biedt ze volgende faciliteiten:
a. ALLE leerlingen krijgen DEZELFDE opgaven. Dat is noodzakelijk om de resultaten te kunnen vergelijken.
b. Het programma herkent en signaleert FOUTENCATEGORIEEN.
Volgende fouten worden herkend:
4 + 2 = 5   Antwoord 1 te weinig. Kan wijzen op 'tellen op de vingers'
7 = 3 + .  Antwoord 10. De leerling laat zich misleiden door het bewerkingsteken.
Op het einde van de oefenreeks worden de fouten ingekleurd volgens de legenda.