Best leuk zo'n breuk 1
Best leuk zo'n breuk 1 is een totaalpakket rond breuken.
Het programma richt zich specifiek tot het 3de en 4de leerjaar.
De aangeboden leerinhouden ondersteunen leerplandoelen die in het 3de leerjaar dienen aangezet en in het 4de leerjaar hernomen worden.
Het programma biedt ook vijf extra simulaties voor demonstratiedoeleinden op het digitaal schoolbord.
Leerplandoelen
* breuken interpreteren als operator (deel van, verdeling);
* breuken lezen en schrijven. Termen: breuk, breukstreep, teller, noemer;
* een breuk met noemer <= 10 nemen van een grootheid en van een hoeveelheid;
* een breuk met noemer < 10 nemen van een getal;
* lengte, gewicht, inhoud:  resultaten van metingen uitgedrukt in breuk van een standaardmaateenheid (1/2 m, 1/4 kg..) kunnen interpreteren;
* lengte, gewicht, inhoud: metend rekenen: eenvoudige herleidingen kunnen uitvoeren:  1/4 m =  25 cm en omgekeerd.
Gradatie 3de - 4de lj.
Bij gebruik in het 3de leerjaar kan men best de scenario's inpassen die aansluiten bij de breukenlessen uit de methode. Ze kunnen er gebruikt worden als inoefening en verdieping.
In het 4de lj. kan het programma gebruikt worden om leerlingen zelfstandig de inhouden te laten herhalen.
Blauwe scenario's
Bij de blauwe scenario's start een oefenreeks niet onmiddellijk. De leerlingen krijgen even de kans om te experimenteren met de simulatie en de aangeboden context. Meer info:klik hier