SPITS MET BITS CIJFEREN - Faciliteiten

Leerinhoud: cijferen met natuurlijke getallen tot 1000
Doelgroep: 3de en begin 4de leerjaar.


Herkenbaarheid – Op maat

a. De leerlingen werken op de computer op dezelfde manier als op papier.
Het is mogelijk met een paar parameters de schikking (bv. plaats onthoudstrook) en de stapvolgorde (bij delen) aan te passen aan de werkwijze in het rekenboek.

b. In de klas wordt de moeilijkheidsgraad van de aangeboden opgaven geleidelijk verhoogd.
Zo start  men bij plus/min/maal meestal met opgaven ‘zonder inwisselen’ om daarna te werken met opgaven met ‘één of twee keer inwisselen’.
Ook bij delen worden er een aantal tussenstappen ingelast.
Spits met Bits Cijferen telt liefst 37 sub-niveaus.
Het is m.a.w. op elk moment mogelijk om een oefenreeks te starten die perfect aansluit bij de vorderingen in de klas.

PLUS

MIN

MAAL

DEEL

Meerwaarde computer


Directe feedback


Bij het inoefenen van een algoritme, is het essentieel dat er geen deelstappen foutief worden ingeoefend.
In het programma werken we tijdens de trainingsfase (zie verder) met directe feedback.
Dat betekent dat elk ingevoerd cijfer onmiddellijk wordt gecontroleerd en gesignaleerd.

        Trainingsfase – testfase

 

Bij elke oefenreeks krijgt de leerlingen zes opgaven.
Bij de opgaven 1 tot 3 krijgen ze  ondersteuning van de ‘coach’: directe feedback, extra hulp….
Tijdens die fase willen we hen vertrouwd maken met het algoritme. 
Bij de opgaven 4 tot 6 valt die hulp weg. De testfase wordt in punten omgezet.

       Instructiefilmpjes

Bij elk nieuw subtype kunnen de leerlingen een korte instructiefilm oproepen. Daarin wordt de werkwijze kort gedemonstreerd.

Extra hulp bij delen.  Delen is het moeilijkste algoritme.

·    Sommige leerlingen hebben het moeilijk met de opeenvolging van de uit te voeren stapjes.
Om hen te helpen toont de coach – enkel tijdens de trainingsfase – een geheugensteuntje met de uit te voeren bewerkingen.
De hulpvoorstelling van de coach is aangepast aan de ingestelde stapvolgorde van het algoritme 

·         Een andere struikelblok  is  ‘delen met rest’.  bv. 67 : 8    75 : 9
Ook daarvoor biedt de coach extra hulp. Door te klikken op de T kan de leerling de tafel oproepen. Ook die faciliteit is enkel beschikbaar tijdens de trainingsfase.

 

     

Volgsysteem - Antwoordanalyse. Signalering van foutencategoriën.

Van elke oefenreeks wordt een antwoordanalyse weggeschreven.
Het programma
geeft ook informatie over de aard van de gemaakte fouten.
Dit kan helpen om snel het leerproces bij te sturen.

Computerbeheerd instellen – Adaptieve regeling doorstroming


 

Bij het inloggen gaat het programma na welk ‘level’ de vorige keer werd afgewerkt en met welk resultaat.
Vervolgens stelt het programma autonoom  het best passende volgende oefenlevel in.
Telkens een leerling een oefenreeks met succes afwerkt, gaat hij door naar het volgende oefenlevel.
‘Met succes’ betekent dat  de voor hem/haar ingestelde CB-norm wordt gehaald (afdruk 24/30)

De leraar heeft op elk moment zicht op het parcours dat elke leerling heeft afgelegd.
Ook kan hij/zij het volgende level voor de hele klas of voor één of meer leerlingen bijregelen.
Ook de CB-norm kan met een paar muisklikken worden gewijzigd.

GERDIES GAMES

 

 

Als extra biedt het programma vier duo-spelletjes. Deze kunnen op het einde van een oefensessie worden ingezet.
Ze oefenen rekenvaardigheden die belangrijk zijn om vlot de cijferalgoritmes te beheersen zoals:
        -    optellen van drie getallen;
         -     delen met rest

         -     schatten

LEERKRACHTASSISTENT

 

Bij het introduceren van een nieuw algoritme, wordt meestal concreet materiaal (bv. MAB-blokken) gebruikt.

De leerkrachtassistent biedt o.m. vier simulaties waarbij we het handelen met concreet materiaal  simuleren. 
De leraar kan elk stap in de handeling verbinden met een notatie en zo op een inzichtelijk manier het algoritme aanbrengen. 
De koppeling handeling <-> is op het digitaal bord direct en  overzichtelijk. Een absolute aanrader.


 

Voor een uitgebreide handleiding over Spits met Bits Cijferen: klik hier