De zaak %
De zaak % biedt 23 oefenscenario’s die aansluiten bij de leerplandoelen rond percenten  die in het basisonderwijs nagestreefd moete nworden.

Doelgroep
Het programma richt zich heel specifiek tot leerlingen van het 6de leerjaar (zie de clip over de 'uitdaging'). Zesdeklassers beschikken immers over de vereiste basiskennis over percenten om het programma zelfstandig te kunnen doorlopen.
Het programma  kan ook worden ingezet in het 5de leerjaar, maar dan zal meer begeleiding nodig zijn.
In het begin van het  secundair onderwijs kan het programma worden ingezet in het kader van begeleid zelfstandig leren.

Meerwaarde
Bedoeling
De zaak % is  meer dan een 'drill and practice' programma.
a.  Meer inzichtelijke benadering van %

Het programma bevat  simulaties die toelaten een extra dimensie te geven bij het opbouwen van nieuwe inzichten i.v.m. percenten. In het programma worden diverse schema’s (honderdveld, deel-geheelschema, getallenlijn, strookdigram…) gehanteerd op een manier  die op papier en zelfs op het bord moeilijk haalbaar  is. Daardoor is het mogelijk dit programma  vroeg in het leerproces in te schakelen en zo de efficiëntie van de ‘lessen rond percent’  te verhogen.
b.  Gericht werken aan de eindtermen ICT

Eindtermen 3 en 4: 
De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen en leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving" (derde eindterm)
De zaak % kan volledig zelfstandig door de leerlingen doorlopen worden. Het pakket  bevat faciliteiten die leerlingen toelaten meer verantwoordelijkheid op te nemen in het leerproces. Zo wordt elk scenario ingeleid door een videofragment waarin de bedoeling en de opdracht worden toegelicht.
De leraar - bevrijd van instellen en geven van instructie -  kan het leergedrag observeren en waar nodig bijsturen.