1. Van maal naar gedeeld
Wat valt er te leren ?   
Delen interpreteren als ‘omgekeerd vermenigvuldigen’ (verhoudingsdelen).
21 : 3 = ?   Hoeveel keer gaat 3 in 21     Kan ook genoteerd als maaloefening:   21 = . x 3
     Op de getallenlijn: hoeveel sprongen van 3 moet je maken om bij 21 uit te komen.
Verloop
graphic
Op de getallenlijn  staan 2 figuurtjes: het ‘veer- spookje’ en zijn vriendinnetje. De beginsprong (hier 5) is aangeduid. Het vriendinnetje staat bij het deeltal (30). Hoeveel sprongen moet het veerfiguurtje maken om bij zijn vriendinnetje te komen?
Nadat het antwoord is ingevoerd, springt het veer- spookje: evenveel keer als aangeduid door het antwoord. Daardoor wordt duidelijk of het antwoord juist is. Indien ja, verschijnt nu de deelsom.
Tips
Bij delers zoals 4, 5,.. 10 is het makkelijk om het quotiënt te berekenen via verhoudingsdelen dan via verdelingsdelen.
bv. 72 : 8 => verhoudingsdelen: "Hoeveel keer gaat 8 in 72?"
              => verdelingdelen. "Verdeel 72 in 8 gelijke porties. Hoeveel?"