1. Vingertellen
Wat valt er te leren ?     
            
       Vlot (door)tellen en terugtellen per 2,3,4.. . Vingers gebruiken als geheugensteun bij het tellen.

Hulpvoorstelling
    *
spronglijn (getallenlijn)     * honderdveld
Verloop
graphic
Deel 1: eerst laat het programma zien hoe je telt en hoe die telrij wordt voorgesteld op de streepjesgetallenlijn  en op het honderdveld.

Deel 2: vul zelf  de telrij aan
Na de demonstratie moet de leerling aangeven op welk niveau gespeeld wordt.
Zie gradatie. Standaard is level 1 ingesteld.
Bij elke opgave krijgt de leerling 2 kansen.
Feedback: op de getallenlijn worden de ingevulde getallen weergegeven.
Gradatie
graphic
Niveau 1. Doortellen. bv. tafel 2: 2 ,4, 6, ... 20
Niveau 2: tel terug  Eerst worden enkel steunpunten uitgezet (2 /5 /10 vingers).
Niveau 3: zoek mij.
Dit scenario heeft een apart verloop. Zie hieronder
graphic
Niveau 3
Eén van de tafelgetallen verschijnt onder de handen.
We moeten aanklikken bij welke vinger(nagel) het getal hoort bv. 12 = 6de vinger.
De lijn boven de voorstelling is deze keer een dubbele getallenlijn;
De cijfers boven de lijn duiden de vingers aan.
De getallen onder de lijn het bijbehorende telgetal