1 Spookjes op reis
De voorstelling en het verloop zijn identiek als in de andere scenario's van 'spookjes op reis' (zie aldaar)
Er wordt om beurt een maal en een deeloefening aangeboden.
graphic
graphic
De 'helpstrook' past zich aan:
- bij maal: "Hoeveel spookjes?"
- bij gedeeld : "Hoeveel wolken?"