2. Spookjes op reis:
Wat valt er te leren ?   
Verhoudingsdelen.   21 : 3 = ?  Hoeveel keer gaat 3 in 21 ?
Verloop
graphic
De spookjes zijn weer op reis.
Deze keer is het winter.
b.v. 12: 3
Verhaal: 12  spookjes gaan op reis met wolken. In elke wolk moeten evenveel (hier 3) spookjes. Hoeveel wolken zijn nodig?
De grootte van de afgebeelde wolk wordt bepaald door de deler (hier 3)
Feedbakc. De simulaite toont  duidelijk welke fout is gemaakt (te veel of te weinig wolken.)
Antwoord te veel              Antwoord te weinig ngraphic            graphic