2. Stem uit de ruimte
Scenario met geluid. Koptelefoon vereist
Doel      Ingesproken  opgaven oplossen. Maal en gedeeld.
Verloop
graphic
Klik op de 'alien'.
Er wordt een opgave 'gezegd'.
De klank is vervormd en geeft de indruk uit de ruimte te komen.
U kunt meerdere keren het geluid beluisteren.
Bij de herkansing verschijnt de opgave in een wat vreemd lettertype.