2. Van telrij naar tafel
Wat valt er te leren ?              Verband begrijpen tussen tafelnotatie en telrij.
Hulpvoorstelling
In dit scenario werken we met de ‘dubbele getallenrij’. Het is een hulpmiddel dat we zowel bij maal- als deeloefeningen kunnen gebruiken. De dubbele getallenrij bestaat uit 10 figuren b.v. tafel2 : 10 trossen met elk 2 bananen.
Bij de figuren staan 2 getallen (vandaar de naam dubbele getallenrij):
   - het bovenste getal telt het aantal trossen: 1 ,2 … 10
   - het onderste getal telt het aantal ‘bananen’: 2, 4,… 20
Een maaloefening wordt als volgt afgelezen op de dubbele getallenrij: b.v. 3x 2 =>  3 trossen, 6 bananen.
Naast de dubbel getallenlijn verschijnt ook het honderdveld als extra hulpvoorstelling
Bij de tafels boven 5 zijn het geen bananen  maar verschijnen eierdozen met 6, 7... 10 eieren.
Verloop
graphic
Deel 1 : kijk en leer. De tafel wordt opgebouwd: van 0x tot 10 x
Deel 2: Vul zelf de tafel aan.
De leerlingen moeten eerst aangeven op welk niveau ze willen spelen.
Feedback: op de dubbele getallenlijn worden de producten aangevuld.
Gradatie
Niveau 1: aanvullen van 1x naar 10 x
Niveau 2: terugtellen. De leerlingen moeten eerst 9x.. invullen; dan 8x.. enz. tot 0x
Niveau 3: ZOEK.   Dit scenario heeft een aparte layout. Zie hieronder
graphic
Het programma toont een getal uit de tafel bv. 4
We moeten aangeven bij welke opgave dit getal past.
Dat doen we door te klikken op het passende zalmkleurig vakje.
Feedback. Vak wordt ingekleurd (groen/rood)
Op de dubbele getallenlijn wordt het product aangevuld.

Let wel. De aangeboden getallen komen niet willekeruig:.
- het eerste in te vullen product is altijd 10x
- het tweede in te vullen product is altijd 5x
Beide producten zijn steunpunten om de overige opgaven aan te pakken.
- de resterende opgaven worden willekeurig aangeboden.