3. Mix: diagnostische toets
Wat valt er te leren ?   
Testen in hoeverre de aangeleerde maal- en deeloefeningen gekend zijn.
Nagaan of er 'specifieke foute strategieën' worden gehanteerd.
Verloop
graphic
De leerlingen krijgen 5 vermenigvuldigingen en 5 delingen. Die lossen ze één na één op. Er is GEEN directe feedback. Pas als ze klikken op de O.K. knop worden de tien opgaven verbeterd.
Verkeerde antwoorden krijgen een kleur. Het programma herkent twee foutencategorieën:
bv; 5 x 5 = 10  Leerling telt op. Bewerkingsfout.
 3 x 7 = 14  Antwoord is 1 keer te veel/weinig.
Ook wordt de reactietijd weergegeven. Zie de blauwe strook boven de opgaven.
De leerlingen krijgen een tweede kans (zie afdruk).
Tip
De informatie die de computer geeft, is zonder pc moeilijk te achterhalen. Neem voldoende tijd om de analyses te bekijken.
Leerlingen die 1 keer teveel of te weinig antwoorden, tellen vermoedelijk op de vingers.