3. Verdeel eerlijk.
Wat valt er te leren ?   
Verdelingsdelen. 21 : 3 = ?   Verdeel 21 in 3 gelijke delen.
Verloop
graphic
Voorstelling 1.
Er zijn 21 snoepjes, eerlijk te verdelen tussen 3 kinderen.
De leerling kunnen ofwel

* opdracht geven om de snoepjes te verdelen door op de knop verdeel te klikken en daarna het antwoord intikken;
* onmiddellijk het antwoord intikken. In dat geval wordt de verdeling uitgevoerd als feedback.


Tips
   
Ook bij het verdelingsdelen is het niet de bedoeling dat de kinderen het deeltal effectief verdelen.
     Om te weten hoeveel munten elke piraat krijgt,  zoeken we gewoon welke vermenigvuldiging bij het deeltal hoort.                          b.v. 21 : 3 =  ? Het antwoord is 7 want  21 = 7 x 3   
Deze verdeelsituatie wordt hernomen in scenario 19. Daar is er wel een rest.
Ook de simulatie van het verdelen ondersteunt deze redenering. Het verdelen van  snoepjes gaat sprongsgewijze: 3,6,9,12,15,18,21  (er zijn 7 groepjes van 3)