5. SMS duel: tempo
Wat valt er te leren ?   
Snel deeloefeningen oplossen.
Er worden maximaal 20 opgaven aangeboden. Daarvan moet de leerlingen  er minstens 10 goed oplossen.
Verloop
graphic
De oefening wordt voorgesteld als een duel tussen de leerling en het ‘rekenmachinespookje’
De leerling voert het antwoord in door te klikken op de eigen rekenmachine.
Het rekenmachinespookje antwoordt automatisch na enkele seconden wachttijd.
Die wachttijd wordt weergegeven door een klok.
Gradatie: Adaptieve regeling tempodruk
Tempodruk: de reactietijd van het spookje is niet altijd gelijk.  De computer berekent die snelheid in functie van de snelheid waarmee juiste antwoorden worden ingevoerd.  Hoe sneller geantwoord wordt, hoe minder lang het calculatorspookje ‘nadenkt’. Wanneer het spookje dreigt te winnen, wordt zijn reactietijd vertraagt. Ook nu wordt bijgehouden hoe snel delingen worden opgelost en kun je de evolutie opvolgen.
Tips
Het zal wellicht nodig zijn om de werking van de ‘klok’ duidelijk te maken.
Bij deze reeks kun je de tempodruk niet zelf instellen, dat gebeurt autonoom door de computer.