Diplomatest
Wat valt er te leren ?   
Testen in hoeverre de rekenvaardigheden beheerst zijn.
Bij deze test worden verschillende notaties gebruikt:   
Maal :  6 x 7   Deel :  24 : 4   Puntje maal:  5 x . = 15
Verloop
graphic
Er verschijnt een bord met 20 opgaven. Daarachter zit het tafeldiploma verborgen.
Na elk juist antwoord komt één van de puzzelstukjes vrij. Als de puzzel helemaal vrij, is de oefenreeks afgelopen en kan het diploma worden afgedrukt.

De leerlingen starten  bij deze oefenreeks met 100 punten. Bij elke fout gaan er 10 punten af. Halen ze min. 90 punten dan krijgen ze ‘goud’. Daalt de score beneden de 50%,  dan wordt de oefenreeks afgebroken en kan er geen diploma worden afgedrukt..

Instellen en info
graphic
Er zijn vier diplomatesten : kadee, klepper, crack en kampioen.
Elke test gaat over de tafels die onder het bijbehorende  podium worden afgebeeld.
Er kan enkel getest worden voor een ‘hoger’ diploma als het vorige reeds werd gehaald.
Bv. we zien op de afdruk dat Amber het diploma kadee heeft gehaald met goud. Ze moet nu testen voor ‘klepper’.
Wat valt er te leren ?   
Testen in hoeverre de rekenvaardigheden beheerst zijn.
Bij deze test worden verschillende notaties gebruikt:   Maal :  6 x 7   Deel :  24 : 4   Puntje maal:  5 x . = 15
Verloop
graphic
Er verschijnt een bord met 20 opgaven. Daarachter zit het tafeldiploma verborgen.
Na elk juist antwoord komt één van de puzzelstukjes vrij.
Als de puzzel helemaal vrij, kan het diploma worden afgedrukt.
De leerlingen starten  met 100 punten.
Bij elke fout gaan daar 10 punten Halen ze 90 of meer dan winnen ze goud.
Daalt de score beneden de 50%, dan wordt de oefenreeks afgebroken en kan er geen diploma worden afgedrukt..