MAAL: mix tafels
graphic
EEN TAFEL
graphic
MIX aangeleerde tafels
graphic
graphic
1. Vingertellen
2. Tafel opbouwen
3. Vuurtoren: wie mag wel/niet in de tafel?
4 Spookjes op reis: vaste maaltafel
5. Tafelatomium. Bouw slim de tafel op
1. Spookjes op reis: mix maaltafels
2. Schakelen: 2 x 7 = 7 x 2
3. Oefeningen als: (4 x 5) + 2
4. Struikelblokken. Bom 
5. Race: tempo- oefening