KWELWERK
 biedt 13 scenario's ter ondersteuning van de lessen rond werkwoordspelling.


Doelgroep: bovenbouw basisonderwijs;
begin secundair onderwijs

Download GRATIS KWELWERK

Bij de titel
Werkwoordspelling is voor heel wat leerlingen en leraren een 'kwelling'. Vooral dubbelgangers zoals 'wordt/word... vertelt/verteld...' zorgen steeds weer voor storende dt-fouten ondanks de gerichte aanpak in de klas.
De computer biedt nieuwe mogelijkheden om leerlingen te ondersteunen o.m. door het interactief werken met een algoritme.
KWELWERK werd ontwikkeld in de kader van het project ICT EN ZORG van REN VLAANDEREN. De bedoeling was de leraar een tool te geven dat zowel preventief als remediërend kan worden ingezet.

Opbouw

Kwelwerk telt 13 scenario's gegroepeerd rond een interactief algoritme.
1. Wegwijs in de kwelwereld.
2. Werkwoordsvormen herkennen en rubriceren.
3. Persoonsvormen tegenwoordige tijd. Dubbelgangers word/wordt
4. Persoonvormen verleden tijd. Klankverandering of stam + de(n)/te(n).
5. Alle persoonsvormen. Dubbelgangers: antwoorden/antwoordden
6. Niet-persoonsvormen. Verlengregel.
7. Pv. tegenwoordige tijd en niet-persoonsvormen. Dubbelgangers: vertelt/verteld
8. Pv. verleden tijd en niet persoonsvormen. Dubbelgangers: vergrote/vergrootte
9. Alle werkwoordsvormen.
10. Idem. Tempo-oefening
11. Toetje. Werkwoordsvormen rubriceren in het algoritme.
12. Test.
13. Eigen aangemaakte reeksen controleren.

Faciliteiten
Eindtermen ICT

Kwelwerk is een volbloed EWOC programma. Het biedt alle faciliteiten eigen aan onze wiskundeprogramma's.
* De scenario's zijn geordend in een leertraject dat de leerlingen zelfstandig kunnen doorlopen.
* Adaptieve instelling van de moeilijkheidsgraad.
* Foutgerichte feedback. Het programma herkent foutencategorieŽn en biedt contextuele hulp.
* Van elke oefensessie wordt procesgerichte informatie opgeslagen.
Van elke oefenreeks wordt een antwoordanalyse bijgehouden.
* GeÔntegreerd leraargedeelte met o.m. leerlingvolgsysteem en didactische handleiding.
* Leraar en leerlingen hebben op elk moment zicht op de vorderingen.

Dankzij deze faciliteiten is KWELWERK ideaal geschikt om geïntegreerd en toch gericht te werken aan de eindtermen 'zelfstandig oefenen en leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.

Leraargedeelte Het leraargedeelte kan op elk moment vanuit het openingsscherm worden opgestart.
Het bevat volgende onderdelen:

a. Didactische handleiding (41 p.) In PDF-formaat. Kan worden afgedrukt.
Inhoud: 1. Visie op werkwoordspelling 2. Visie op ICT integratie 3. Tips bij de scenario's 4. Extra
Klik hier als u deze handleiding wil inkijken/opslaan/afdrukken...
b.  Aanmaken en wijzigen van leerlingenlijsten.
c.  Resultaten: resultaten per leerling met antwoordanalyse
d. EXTRA
d.1 Eigen reeks aanmaken. U kunt hier zinnen uit de taalmethode coderen voor gebruik met KWELWERK.
d.2 Basisinstellingen wijzigen. U kunt hier de feedback die het programma geeft afstemmen op uw taalmethode
d.3 Overzicht zinnen. U kunt hier voor elk scenario vooraf inkijken welke zinnen worden aangeboden.

Meer details: zie de didactische handleiding.
Om het leraargedeelte toegankelijk te maken, klikt u op het logo van EWOC.
Al leraarcode tikt u daarna ewoc 

KWELWERK installeren in netwerk

U kunt Kwelwerk zonder meer installeren in een netwerk.
Hoe?
1. Voer setup uit en installeer het programma in een map naar keuze op de server.
2. Stel de map in als gedeelde netwerkmap. Stel de machtigingen zo in dat de leerlingen kunnen schrijven naar die map.
3. Op de werkstations. Log in als administrator. Installeer de EWOC-systeembestanden. Die kunt u hier downloaden.
4. Log in als leerling. Maak op het bureaublad een snelkoppeling naar het bestand kwelspel.exe op de server.
5. Leerlingenlijsten? Die maakt u eenmalig aan vanuit het programma. Ze worden daarna herkend door alle computers uit het netwerk.

KWELWERK installeren in een EWOC-netwerk

Indien u op school beschikt over een netwerkversie van een EWOC programma kan het interessant zijn om Kwelwerk te installeren in een deelmap van EWOCNET.
U hoeft dan op de werkstations niets te installeren. Ook de leerlingennamen hoeven niet te worden ingevoerd.
Hoe?
1. We gaan ervan uit dat op de server een gedeelde map EWOCNET bestaat én dat er een netwerkverbinding bestaat met stationsletter Q naar die map.
Tijdens het uitvoeren van setup wijzigt u de voorgestelde doelmap c:\program files\kwelwerk totq:\kwelwerk
2. De snelkoppeling die op het bureaublad verschijnt en die verwijst naar q:\kwelwerk\kwelspel.exe kopieert u naar het bureaublad van de werkstations.
U hoeft verder niets te doen.
Leerlingenlijsten?
U hoeft niets te doen. Ze worden automatisch overgenomen uit het bestand spelers.mdb dat gebruikt wordt in de andere EWOC netwerkprogramma's.

Registreren?
Hulp
Bij het downloaden zal voorgesteld worden om u te registreren via een eenvoudig mailtje. Doe dat. u wordt dan automatisch op de hoogte gebracht van eventuele updates.
Bij problemen kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de helpdesk van EWOC. Mail naar ewoc@ewoc.be
Omschrijf zo precies mogelijk het probleem en voeg liefst een schermafdruk met de foutmelding bij.
Freeware ?
KWELWERK werd ontwikkeld in opdracht van vzw Eekhoutcentrum in het kader van het project ICT en ZORG.
De ontwikkeling werd betaald door het Departement Onderwijs (Ren Vlaanderen).
Daardoor is het mogelijk dit pakket als freeware aan te bieden.
Het programma kunt u downloaden op de website www.ictenzorg.be
Daar vindt u ook nog ander materiaal dat in het kader van het project ICT en ZORG werd ontwikkeld.