Overzicht oefenscenario's  

Tip. Via de link 'handleiding/info oefenscenario's' in het openingsscherm  kunt u de instructieve tekst die de leerlingen krijgen bij elk van deze scenario's vooraf bekijken.

  Scenario Leerdoel Hulpvoorstelling
1 Hoger Lager Eenvoudige breuken (noemer 4,5,10) omzetten in % Honderdveld, cirkelgrafief, gauge
2 Krimi's omni-%-studio Breuken (noemer 2,4,5,8,10,20,50,200...) omzetten in % Cirkelgrafiek
3 Duo's Veband tussen breuken als 1/3   1/8 en 33,3%, 12,5% Cirkelgrafie
4 Teken Percenten voorstellen doorgepast omzetten in een breuk. Rechthoek, cirkel, halve cirkel, lijn, strook
5 Dotje percent 1% berekenen van een geldwaarde. 100% berekenen als 1% gegeven is Honderdveld
6 Verkeersboetes n% berekenen van een getal.
100% berekenen als n% gegeven is.
Honderdveld, pijlenschema
7 Reken slim n% berekenen van een getal.
Rekenvoordeel toepassen.
Honderdveld, strookdiagram
8 Verhoudingslok Breuken met noemer 30,40.. omzetten in % via tussentap. Verhoudingsblok
9 Een avondje uit Vlot omrekenen van breuken met noemer 40. Verhoudingsblok
10 Top drie Score omreken in % en voorstellen op een honderdveld. Honderdveld
  Tempotest Breuken omrekenen in %  
  Overgangstest
Percent als operator. Relatie breuk <-> percent.
 
11 Op de getallenlijn Kommagetallen omzetten in % en omgekeerd. Getallenlijn
12 Calculator Idem met behulp van de zakrekenmachine Getallenlijn, calculator
13 Orden Breuken, kommagetallen en % ordenen op de getallenlijn. Getallenlijn
14 Koopjes Korting en nettoprijs berekenen als korting in % gegeven is. Deel-geheel schema
15 Intrest Intrest en eindkapitaal berekenen. Deel-geheel schema
16 Televoting Grafische voorstellingen van verdeel- en verhoudingssituaties interpreteren. Diverse grafieken
17 Rad van fortuin Percent als uitdrukking van een kans Cirkelgrafiek, lijngrafiek
18 Krimi's gokpaleis Groeipercentages begrijpen. Lijngrafieken interpreteren. Lijngrafiek
19 Krimi's blunders Verdeel- en verhoudingssituaties met passend diagram weergeven. Cirkelgrafiek, gauge (manipuleerbaar)
20 Op de rommelmarkt Winst en verlies situaties. Deel-)geheel schema (manipuleerbaar)
  Eindtest Eindtermen rond % basisonderwijs  

Leerplan

VVKBaO

G25    Percent interpreteren en gebruiken als: operator (b.v. 50% van),  als  verhouding  en de term percent gebruiken.
G26    Percenten  lezen en schrijven. 
G27    Gelijkwaardigheid van breuken, kommagetallen en percenten inzien en verduidelijken door omzettingen.
G40    Gevarieerde hoeveelheidsaanduidingen (tabellen, grafiefken, staaf- en cirkeldiagrammen)
                   lezen, interpreteren en opstellen.
B35    In eenvoudige en praktische gevallen percenten van een grootheid of van een getal nemen.
B47    De zakrekenmachine efficient en met inzicht gebruken om ... procenten te berekenen.
B 48   De zakrekenmachine gebruiken om meer inzicht te verwerven in de... 
                  relaties tussen procenten, kommagetallen en breuken.
B 56
 
Het groeipercentage berekenen en gebruiken in eenvoudige praktische toepassingssituaties als:   prijsberekeningen, het vergelijken van aantallen, eenvoudige intrestvraagstukken..

OVSG   De leerlingen kunnen...
1.2.9       
... het begrip procent hanteren en het symbool % lezen en noteren.
1.3.8        ...op gestructureerd materiaal (b.v. honderdveld) een percentage aanduiden en voorstellen.
1.4.14/15 ... eenvoudige breuken, decimale breuken, kommagetallen en procenten naar elkaar omzetten.
1.5.7        ... met een procent weergeven of als een procent interpreteren: 
                            een verhouding, een deel van, een kans, een verandering (stijging of daling)
1.14.7      ...flexibel vermenigvuldigen door... van een percentage een breuk of een kommagetal te maken.
1.17         ... een verhouding omzetten in een breuk of een procent en omgekeerd. Ze kunnen een procent berekenen.
1.18.17 e.v. ... interpreteren en samenstellen van staafgrafiek, lijngrafiek, cirkelgrafiek
1.18.25        ... de evolutie die door een lijngrafiek wordt weergegeven ontdekken, verwoorden en interpereteren.
1.25 8          ... de zakrekenmachine gebruiken om percentages te berekenen.

GEMEESCHAPSONDERWIJS
3.1.23
   Breuken in procenten kunnen omzetten en eenvoudige procenten kunnen lezen, noteren, ordenen en op een  getallenas plaatsen.
3.1.24    Procenten in breuken kunnen omzetten.
3.1.25    Een procent van een getal kunnen berekenen en omgekeerd.

3.1.27    De symbolen  .  /  en % kunnen gebruiken.
3.1.38    De zakrekenmachine kunnen gebruiken bij:
de relatie breuk - kommagetal en procent.