De zaak %: leerkrachtassistent  DIGIBORD+

Leerkrachtassistent algemeen: klassikale instructie & remediŽren.


De leerkrachtassistent is een extra faciliteit die sinds 2013 in alle EWOC programma's is ingebouwd.
Hij bevat regisseerbare, interactieve simulaties van wiskundige contexten, verhalen, schema's...

De simulaties zijn specifiek ontwikkeld voor gebruik op het digitaal schoolbord.
Bij het werken met deze simulaties kan de leraar, door combinatie van parameters, een situatie creŽren die perfect aansluit bij de beoogde leerinhoud.
Door te
experimenteren  met de parameters kan men vervolgens de voorstelling wijzigen in functie van de beoogde instructie.
Tijdens het werken met de simulaties, kan  voluit gebruik worden gemaakt van de bordeigen tools om bv. annotaties e.d. toe te voegen.

Daarnaast kan de leerkrachtassistent ook remediŽrend worden ingezet bv. bij het individueel bijwerken van een leerling.
Ook nu kan men snel een beginsituatie creŽren die nauw aansluit bij het beheersingsniveau van de leerling.
Via de parameters kan men dan de moeilijkheidsgraad verhogen.

De leerkrachtassistent wordt opgestart vanuit het openingsscherm van elk EWOC programma door te klikken op het Digibord+ pictogram:

Leerkrachtassistent in De zaak %

Bij het opstarten van de leerkrachtassistent (zie hoger) verschijnt dit menu. Er zijn 7 simulaties.

Drie ervan sluiten rechtstreeks aan bij het leerlingengedeelte:
- Krimi's omni / studio
- Van % naar kommagetal
- Winst en Verlies
In het leerlingengedeelte krijgen de leerlingen de kans om zelfstandig te experimenteren met deze simulaties als inleiding op het oefenen.

De andere simulaties staan los van het leerlingengedeelte. U kunt ze aansluitend bij het werken in uw rekenmethode gebruiken.