De clip van De zaak % komt uit het leerlingengedeelte.
Hij toont de 'uitdaging' zoals die aan de zesdeklassers wordt voorgesteld.
In clip wordt ook het af te leggen parcours voorgesteld en maken de leerlingen kennis met de hoofdfiguren.

Het is de bedoeling dat deze clip getoond wordt (klassikaal) vooraleer de leerlingen zelfstandig met De zaak % aan de slag gaan.