Programma's onderbouw

 

Eerste leerjaar

 SPITS ME BITS 1
Al 30 jaar een onmisbaar hulpmiddel voor honderden leerkrachten.
Kan op elk moment van het schooljaar worden ingezet.
Leerinhoud: getalbegrip, bewerkingen, klok en euro, metkunde.
14 leertrajecten  met elk  20 tot 40  oefenreeksen
Leerkrachtassistent : 20 regisseerbare simulaties aangepast voor klassikale instructie

Tweede leerjaar

SPITS ME BITS 2

  
Leerinhoud: getalbegrip, plus en min tot 100, klok, euro, meetkunde
Vijf  leertrajecten  met elk  20 tot 30 oefenreeksen .
Computerbeheerd instellen. Gekoppeld aan het behalen van medailles op de Olympische Spelen.

Meetkunde: bouwen met blokken.
Leerkrachtassistent:
10 regisseerbare simulaties )

TAFELTJE REP JE (Spits met Bits Tafels)

   

Tafeltje rep je is het krachtigste tafelprogramma in Vlaanderen.
Leerlingen kunnen zelfstandig nieuwe tafels aanleren.

Leerinhoud: maal en deeltafels.

Het bestaat uit vier blokken:
- Aan tafel. Introductie in maal en gedeeld. Relatie maal en gedeeld.  20 nieuwe scenario’s. Voor begin tweede leerjaar

- Tafel per tafel . Systematisch aanleren en inoefenen van de maal en deeltafels. Laat  toe de vorderingen van de tweedeklassers op de voet te volgen.

26 scenario’s. Traploos instelbaar (één tafel, meer tafels…)

- Turbo. Tempo en testscenario’s. Ideaal om bij het begin van derde/vierde leerjaar de beginsituatie van elke leerling te achterhalen. 
Ook geschikt voor binneklasdifferentiatie in het tweede leerjaar.

- Delen met rest. Ideaal als voorbereiding op cijferend delen. Derde en vierde leerjaar.

+ Leerkrachtassistent: 11 simulaties voor digitaal schoolbord.

Derde leerjaar:

SPITS MET BITS 3

Leerinhoud. Vijf oefentrajeten.

A Hoofdrekenen tot 100. Herhalen leerstof tweede leerjaar.

B Getallen tot 1000. Uitbreiding getallenveld tot 1000. Inzicht in het positiestelsel. Getallen voorstellen, ordenen…

C Hoofdrekenen tot 1000. In dit deel doorlopen de leerlingen een leertraject in 40 stappen: van plus en min tot 200 tot alle bewerkingen tot 1000.
Gekoppeld aan een leuke uitdaging: haal je ruimtebrevet (zie schermafdruk).
Bekijk een video op www.ewoc.be/video/sp21

D Metend rekenen. Lengtematen, inhoudsmaten, gewichten, kalender, klok. 10 scenario’s

E Meetkunde. Bouwen met blokken. 10 scenario’

Totaal  95 scenario’s.

 Leerkrachtassistent:  30 regisseerbare simulaties voor het digitaal schoolbord.


Spits met Bits Cijferen

 
Leerinhoud: cijferen met natuurlijke getallen tot 1000.
Het programma volgt de vorderingen van de derdeklassers bij het aanleren van de cijferalgoritmes op de voet.
37 subniveaus.  De leerlingen werken op de computer of tablet zoals op papier, met inhoudelijke feedback.
Ook inzetbaar in de eerste helft van het vierde leerjaar


Best  leuk zo’n breuk 1

Leerinhoud: alle leerplandoelen rond breuken die in het derde  leerjaar worden aangezet. 30 scenario’s.

Met adaptief parcours. Na elke vijfde opgave beslist het prograama autonoom wie verruimingsopdrachten krijgt

+ Leerkrachtassistent: 7 regisseerbare simulaties voor digitaal schoolbord