Digibord +
graphic
De digibord+ simulaties zijn bedoeld voor klassikale instructie. U kunt ze gebruiken om nieuwe leerinhouden aan te pakken of als verrijking.
De meeste scenario's sluiten aan bij de simulaties zoals die in het leerlingprogramma voorkomen. U kunt ze best gebruiken in combinatie, bv. om een nieuw onderdeel van het programma te introduceren. U kunt ze ook gebruiken als verrijking.
De DIGIBORD+ simulaties kunt u bereiken via de knop 'Digibord+' in het openingsscherm.
Belangrijk....
De DIGIBORD+ simulaties werden sedert september 2012 uitgebreid en aangepast.
Indien de versie waarmee u werkt niet helemaal de mogelijkheden biedt die hierna beschreven worden; vraag dan uw ICT cpördinator om de laatste versie van de EXE-file te downloaden en te installeren.
Dat kan vanuit de knop 'INFO' in het openingsscherm van KLOKVAST.