Kloktrainer
Kloktrainer is bedoeld als ondersteuning bij het werken aan de leerplandoelen rond kloklezen en tijdrekenen (uur/minuut/seconde).
Het programma biedt 6 leertrajecten. Elk leertrjaject telt 6 scenario's.
In totaal biedt Kloktrainer 36 scenario's waarbij de moeilijkheidsgraad geleidelijk verhoogd wordt.
graphic

Organisatie
Kloktrainer is bedoeld voor individueel gebruik. De ingebouwd leerlijn  kan zelfstandig doorlopen worden.
Het kan zinvol zijn om leerlingen, bv. bij  verkenning van een nieuw scenario, per twee te laten werken.
Doelgroep
Kloktrainer kan worden ingezet vanaf het derde leerjaar.
Leertraject F richt zich tot het vierde en vijfde leerjaar.
Eindtermen ICT
* Positief ingesteld zijn t.g.o. het leren met ICT (ET 1).
* Zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving (ET 3).
Leerplan
De tijd aflezen en aanduiden, de tijd noteren en tijdsaanduidingen lezen en correct interpreteren op de digitale en de analoge klok tot op één seconde nauwkeurig.

Tijdsduur berekenen in uren en/of minuten en/of seconden.
Begrippen: uur, halfuur, kwartier, minuut (min.), seconde(sec.)