Terreinverkenning
Klokvast werd speciaal ontwikkeld voor het basisonderwijs.
Het programma biedt ondersteuning bij alle leerplandoelen rond meten van tijd.
Het richt zich in de eerste plaats tot leerlingen van het 3de tot 6de leerjaar.
Sommige scenario's kunnen ook reeds vroeger worden ingezet.