Webkwestiekes
 
 
In webkwestiekes worden de leerlingen uitgedaagd om de verworven vaardigheden toe te passen bij het uitvoeren van mini- webquests.
In webkwestiekes komen naast leerplandoelen wiskunde ook heel wat leerdoelen uit wero aan bod (zie leerplan)
Organisatie
Webkwestiekes is ontworpen  voor coöperatief leren.
De leerlingen werken best per twee of drie aan één pc.
Tijdens het werken nemen ze collectief verantwoordelijkheid op.
Doelgroep
De webkwestiekes kunnen worden ingezet zodra de leerlingen voldoende vertrouwd zijn met 'digitaal lezen'. Daarmee bedoelen we dat ze basisvaardigheden hebben verworven die nodig zijn om efficiënt webpagina's te analyseren.
De webkwestiekes richten zich in de eerste plaats tot de derde graad.
Eindtermen ICT
* Zelfstandig informatie zoeken en verwerken met ICT (ET 6)
* Informatie voorstellen met ICT (ET 7)
Leerplan
Wiskunde. Tabellen lezen en correct interpreteren

WERO. Domein: TIJD.
Ervaren en ujiten dat het dagelijks leven een opeenvolging van gebeurtenissen is.
Tijdsaanduidingen op uitnodigingen en openings- en sluitingstijden kunen interpreteren.
Een planning kunnen maken in de tijd.
Vaardig omgaan met kalenders.
WERO. Overkoepelend
Informatiebronnen op een doeltgreffende manier hanteren.
Informatie ordenen.
Verslag uitbrengen van hun bevindingen.