Adaptieve regeling moeilijkheidsgraad
Wat?
We bedoelen hiermee dat de moeilijkheidsgraad - tijdens het oefenen - wordt aangepast aan de vorderingen van elke leerling afzonderlijk.
Hoe werkt het? Bits regelt.
Bij de scenario's waar deze faciliteit is ingebouwd, merk je de scorestrook één of meer afbeeldingen van professor Bits.
graphic
Schermafdruk: module Splits scenario 2, 3, 5 en 6
De afbeeldingen geven aan dat vanaf de 5de oefening de moeilijkheidsgraad wordt verhoogd. Vanaf de 8ste oefening volgt een tweede verhoging.
Maar...die verhogingen worden enkel doorgevoerd indien de leerling GEEN fouten maakt bij de opgaven daarvoor.
Indien er bv. een fout wordt gemaakt bij de tweede opgaven, zullen beide professoren één - huisje opschuiven naar rechts.
Concreet:
Deze oefenreeks heeft 3 niveaus (makkelijk, lastiger, moeilijk).
Maakt de leerling geen fouten dan oefent hij/zij bij
* opgave 1 tot 4  op niveau 'makkelijk';
* opgaven 5 tot 7 op niveau 'lastiger';
* opgaven 8 tot 10 op niveau 'moeilijk'.
Een leerling die fouten maakt zal pas later opgaven aangeboden krijgen op een hoger niveau. Wie meer dan 3 fouten maakt zal nooit op het moeilijkste niveau oefenen.
De tekeningen van prof Bits hebben een dubbele functie:
* ze geven vooraf aan dat de oefening zal veranderen (moeilijker wordt);
* ze geven informatie aan de leerkracht op welk niveau nu wordt geoefend.
Vandaar de titel: Bits regelt.
Differentiëren zonder moeite - Oefenen in de zone van naaste ontwikkeling.
Deze adaptieve regeling is een unieke faciliteit. Ze laat toe te differentiëren zonder dat de leraar hoeft tussen te komen.
Dank zij Bits regelt oefent elke leerling precies op het niveau dat het dichtst aansluit bij zijn/haar ontwikkeling.