SPITS MET BITS 1
Doelgroep
Spits met Bits 1 richt zich heel specifiek tot leerlingen van het eerste leerjaar (NL . groep 3). Het pakket volgt de vorderingen van de eersteklassers op de voet en biedt op elk moment van het schooljaar meerdere oefenreeksen die optimaal aansluiten bij de bereikte rekenvaardigheid van elke leerling.
Leerinhoud
Getalbegrip en rekenen tot 20. Betalen met euro. Kloklezen.
Het pakket geeft ondersteuning bij alle leerplandoelen i.v.m. getalbegrip en bewerkingen tot 20.

Spits met Bits 1 in cijfers
Spits met Bits 1 telt 15 modules en biedt 150 scenario's.
Elk scenario telt 10 of meer oefeningen en kan via het instellen van parameters aangepast worden aan het niveau van de leerlingen. In totaal biedt Spits met Bits 1 meer dan duizend verschillende oefenreeksen.
Versie:  7.0 dS, 2009
Systeemeisen. Geschikt voor Windows 98/Me/XP/2000/VISTA/Windows 7  32 of 64 bit. Minimum resolutie scherm: XGA (1024 x 768)
Uitvoering: standalone of netwerk
Faciliteiten
     - Ingebouwde leertrajecten die volledig zelfstandig kunnen doorlopen worden
     - Inzichtbevorderende simulaties o.a. van wiskundige schema's en getalbeelden
     - Adaptieve regeling van de moeilijkheidsgraad.
     - Foutgerichte feedback
     - Procesinformatie. Leerlingvolgsysteem
     - Met extra faciliteiten voor gebruik op het digitaal schoolbord.
     - Laat toe gericht te werken aan de eindtermen 'zelfstandig oefenen/leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving'.
Historiek
Deze nieuwe versie vervangt de 16-bit versie van Spits met Bits 1 (1993-2006)