Breuk1Digi
Best leuk zo'n breuk 1 bevat zes extra simulaties speciaal ontworpen voor demonstratie op het digitaal schoolbord.
graphic
Deze simulaties zijn niet gebonden aan opgaven en er wordt ook geen correctie uitgevoerd. Het is de bedoeling dat u opdrachten bedenkt, deze door de leerlingen laten 'simuleren' en daarna een leergesprek opzet.
Overzicht
Simulatie
Wat?
Sluit aan bij
Breken tekenen
Breukendiagrammen (cirkel/rechthoek) tekenen
A1 to A5 - C1 tot C4
Breukentafel
Lineaire voorstellingen van breuken
B3-D3-D4-D5
Breuken vergelijken
2 cirkels of 2 rechthoeken
A1 to A5 - C1 tot C4
Verdeelsimulator
Breuk als deling: 2 : 3 = 2 /3
C4
Toverbeker
Inhouden - Herleiden l naar dl en cl
A6 - C6 - E2
Snoep simulator
Telbare hoeveelheden verdelen.
B1-B2- D1- D2

De simulaties kunnen niet enkel gebruikt worden in functie van de leerinhouden die in de oefenscenario's aan bod komen. Ze laten ook toe aanvullende opdrachten te bedenken. Zo kan men in een 4de lj. met de breukentafel ook diverse vergelijkingsopdrachten (gelijkwaardige breuken, breuken vereenvoudigen) bedenken.
U vindt  hierna een korte beschrijving van elke simulator. Voor meer info en lestips, verwijzen we naar de afzonderlijke handleiding rond deze simulaties. U kunt die oproepen vanuit het openingsscherm.