Zero komma NUL
graphicgraphic
ZERO KOMMA NUL Is een totaalprogramma rond rekenen met kommagetallen.

Naast 78 scenario's voor individueel oefenen, biedt het pakket ook een leerkrachtassistent: 15  regisseerbare simulaties voor klassikale demonstratie op een digitaal schoolbord of voor gebruik in de zorgklas.
Doelgroep
De scenario's zijn gegroepeerd in leertrajecten die nauw aansluiten bij de voortgang die leerlingen in het vierde lj. maken. In het vierde leerjaar  kan men dan ook best de leertrajecten doornemen  aansluitend bij de lessen in de rekenmethode.
In het vijfde en zesde  leerjaar kunnen de leerlingen zelfstandig de trajecten doornemen.
Ze kunnen daarbij het voorgestelde traject volgen, of oefenreeksen slecteren in functie van hun interesse of met het oog op remediëring/verdieping.
Zorgklas
Het programma biedt unieke mogelijkheden voor remediëring.
Het laat toe snel te achterhalen waar lacunes zitten.
Met behulp van de leerkrachtassistent kan men, samen met de leerling, experimenteren met de beoogde leerinhoud. Door geleidelijk de moeilijkheidsgraad te verhogen kan dan het passende inoefenniveau worden bepaald.
Vevolgens kan de leerling zelfstandig doorwerken met een aangepast leertraject.
Voor hoofdrekenen kunt u ook gebruik maken van de Probeer & leerfase om doelbewust oplossingsstrategieën aan te leren.