SPITS MET BITS 1
Doelgroep
Spits met Bits 1 richt zich heel specifiek tot leerlingen van het eerste leerjaar (NL . groep 3).
Het pakket volgt de vorderingen van de eersteklassers op de voet en biedt op elk moment van het schooljaar meerdere oefenreeksen die optimaal aansluiten bij de bereikte rekenvaardigheid van elke leerling.
Versie:  8.0 dS, 2013-2017

Versie 8.0 werd uitgebreid met een LEERKRACHTASSISTENT.
Die biedt 41 extra regisseerbare simulaties speciaal ontwikkeld met het oog op klassikale instructie op het digitaal schoolbord. De leerkrachtassistent kan ook worden ingezet bij remediëringssessies bv. in een taakklas.
Leerinhoud
Getalbegrip en rekenen tot 20. Betalen met euro. Kloklezen.
Het pakket geeft ondersteuning bij alle leerplandoelen i.v.m. getalbegrip en bewerkingen tot 20.

Spits met Bits 1 in cijfers
* Spits met Bits 1 telt 15 modules en biedt 150 scenario's.
Elk scenario telt 10 of meer oefeningen en kan via het instellen van parameters aangepast worden aan het niveau van de leerlingen. In totaal biedt Spits met Bits 1 meer dan duizend verschillende oefenreeksen.
* Leerrkractassistent.  41 extra simulaties.
Systeemeisen. Geschikt voor Windows XP/2000/VISTA/Windows 7& 8 & 10   32 of 64 bit. 
Minimum resolutie scherm: XGA (1024 x 768)
Uitvoering: standalone of netwerk
Faciliteiten
     - Ingebouwde leertrajecten die volledig zelfstandig kunnen doorlopen worden
     - Inzichtbevorderende simulaties o.a. van wiskundige schema's en getalbeelden
     - Adaptieve regeling van de moeilijkheidsgraad.
     - Foutgerichte feedback
     - Procesinformatie. Leerlingvolgsysteem
     - Met extra faciliteiten voor gebruik op het digitaal schoolbord.
     - Laat toe gericht te werken aan de eindtermen 'zelfstandig oefenen/leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving'.