Klokvast+
 
 
Klokvast focust op de instructiemogelijkheden van ICT.
Bij elk scenario krijgen de leerlingen, via een interactieve simulatie, nieuwe leerinhouden aangeboden. Die moeten ze vervolgens verder inoefenen.
Organisatie
Klokvast+ is ontworpen  voor coöperatief leren.
De leerlingen werken best per twee aan één pc.
Tijdens het werken nemen ze collectief verantwoordelijkheid op.
Doelgroep
Klokvast+ kan gedeeltelijk en mits begeleiding van,de leerkracht worden ingezet vanaf het 4de lj. (
Vanaf het 5de lj kunnen de leerlingen zelfstandig de leertrajecten doorlopen. Enkele trajecten bevatten leerstof die pas in de derde graad dient aangepakt.
Eindtermen ICT
* Bereid zijn tot leren met ICT (ET 1)
* Zelfstandig leren  in een door ICT ondersteunde leeromgeving (ET 4)
Leerplan
* De tijdsduur en tijdsverschillen  berekenen in uren en/of minuten en/of seconden. Idem in dagen.
* Kalenders vlot gebruiken om dat op te zoeken.
* Tabellen (bv. dienstregeling van de bus, een televisiegids), grafieken en diagrammen lezen en correct interpreteren.

* Met de gekende standaardmaateenheden (uur, minuut, seconde) in betekenisvolle situaties herleidingen uitvoeren:
1 uur = 60 min = 3600 sec.   1 min = 60 sec.)
* De relatie onderzoeken tussen afstand/snelheid/tijd.