Spits met Bits 2
Spits met Bits volgt de vorderingen van de tweedeklassers op de voet.
Het programma kan worden ingezet op elk ogenblik: van 1 september tot 30 juni. 
Op elk moment vinden de leerlingen meerdere scenario's die nauw aansluiten bij hun niveau.

Volgende
leerplandoelenkomen expliciet aan bod:

- Getalbegrip:
  * getallen interpreteren als aanduiding van een hoeveelheid, rangorde, verhouding, in een bewerking;
   * inzicht verwerven in de tientalligheid en het plaatswaardesysteem van ons talstelsel;
   * natuurlijke getallen tot 100 lezen, schrijven, ze ordenen (o.m. op de getallenlijn), herstructureren;
   * tellen, doortellen, terugtellen.
- Bewerkingen:
     * inzicht in de eigenschappen van de bewerking: schakelen, van plaats wisselen, splitsen en verdelen;.
     * optellen en aftrekken tot 100: alle gevallen kunnen systematisch worden aangepakt.
- Meten en metend rekenen:
     - Geld: betalen en teruggeven in euro, en cent;
     - Tijd: kloklezen: uur, halfuur, kwartier. Kalender. Gisteren, morgen, overmorgen...;
     - Temperatuur: aflezen en noteren.
De oefenscenario's zijn gegroepeerd in 5 modules. In elke module wordt eenleertraject  doorlopen.
graphic