De zaak %
 is een totaalpakket rond procentberekening.

Het pakket biedt ondersteuning bij alle leerplandoelen die in het basisonderwijs dienen aangepakt.
        Versie 3.0: met leerkrachtassistent
Doelgroep: 5de en 6de lj.,
NL: groep 7 en 8
 

Afdrukbare versie (PDF)

Leerkrachtassistent

Doelenlijst

Schermafdrukken 

Demoversie

Bestellen

De zaak % en de eindterm 'zelfstandig leren met ICT'     Bekijk de flash-film over 'de Uitdaging 'De zaak %'

Bij de titel

 

Nieuw in versie 3.0:
leerkrachtassistent


Uit een onderzoek  rond de eindtermen wiskunde (Vlaams Departement onderwijs), bleek dat slechts 42% van de zesdeklassers de eindtermen rond procentberekening haalden.
Dit gegeven werd het uitgangspunt voor de ontwikkeling van 'De zaak %'.
We wilden de leerkrachten een tool geven waarmee de efficiŽntie van de lessen rond % gevoelig kon verhoogd worden.
Ondertussen is 'De zaak %' een onmisbaar hulpmiddel geworden voor vele leerkrachten in Vlaanderen, vooral in het zesde leerjaar.
Op vraag van hen, hebben we versie 3.0 uitgebreid met een heuse leerkrachtassistent onder de vorm van 9 regisseerbare, interactieve simulaties speciaal ontwikkeld met het oog op instructie op een digitaal schoolbord. Dit nieuwe deel kan los van het leerlingengedeelte ingezet worden. Uiteraard kan het werken met de leerkrachtassistent gecombineerd worden met het individueel oefenen in het leerlingengedeelte.
 

Leerlingengedeelte:
opbouw
 

De scenario's in 'De zaak %' zijn geordend volgens moeilijkheidsgraad en vormen een leertraject. Het is de bedoeling dat de leerlingen zelfstandig (individueel of met twee) het leertraject doorlopen en zo het vooropgestelde doel bereiken. Met dit doel, zijn in het programma extra faciliteiten ingebouwd die het zelfstandig leren met ICT ondersteunen.

 De uitdaging

 


'De zaak %' wordt aan de leerlingen voorgesteld als een uitdaging: 'Help de Zaak % oplossen en haal het diploma van 'Master in de percentologie'. Het is de bedoeling dat de leerlingen zelfstandig de ingebouwde leerlijn doorlopen.

Via een FLASH animatie wordt die leerlijn en de te volgen werkwijze op een ludieke manier aan de leerlingen voorgesteld. Klik hier als u die FLASH-animatie wil bekijken.

Werken in drie of vier fasen.

Eindtermen ICT

Bij elk scenario doorlopen de leerlingen drie of vier stappen.

- Eerst krijgen ze een  flash-film. Daarin krijg ze instructie over de opdracht ('wat moet ik doen?)  en enkele tips voor de aanpak ('hoe pak ik het aan?). 
- Aansluitende krijgen ze 10 opgaven rond het opgegeven leerdoel. Als hulp kunnen ze een  schema (getallenlijn, deel-geheel-schema, ...) oproepen.
- Op het einde van elke oefenreeks verschijnt een
rapport met antwoordanalyse. Aan de hand daarvan kunnen ze reflecteren over 'deed ik het goed?' en 'wat heb ik geleerd?'. De score (bv. 85%) krijgt een kleur. Die kleurcodes verschijnen op het persoonlijk inlogscherm.
Aan de hand ervan kan de leerlingen bepalen of het al dan niet nodig is een scenario nog eens over te doen.

Bij sommige scenario's (de blauwe ) doorlopen de leerlingen VIER stappen

De leerlingen krijgen nu de kans te experimenteren met een simulatie (bv. kortingsituatie, intrest, enz...) en daar inzichten en oplossingsstrategieŽn uit af te leiden.
(cfr. Brochure ICT-competenties Departement Onderwijs - eindterm zelfstandig leren met ICT: 'De leerlingen kunnen een simulatie uitvoeren aan de hand van een voor hen geschikt educatief programma en daar conclusies uit trekken')

Versie 3.0 Het experimenteren met de simulaties sluit nauw aan bij het werken met de leerkrachtassistent.
 

Faciliteiten


* Geschikt voor
Begeleid zelfstandig leren: van inzicht over oefenen tot testen.
* Adaptieve
instelling van de moeilijkheidsgraad.
* Foutgerichte feedback. Het programma herkent foutencategorieŽn en biedt contextuele hulp.
* Van elke oefensessie wordt procesgerichte informatie opgeslagen.
Van elke oefenreeks wordt een antwoordanalyse bijgehouden.
Van de toetsresultaten wordt een foutenanalyse gemaakt per leerling en  per toetsitem.
* GeÔntegreerd leraargedeelte met o.m. leerlingvolgsysteem.  
De leerkracht heeft op elk moment zicht op de vorderingen van de groep en elke leerling afzonderlijk. Hij kan het verdere verloop bijregelen.
Versie 3.0. LEERKRACHTASSISTENT

Voorstellingen


Honderdveld, cirkel-, rechthoek- en lijngrafieken. Deel-geheel-schema. Verhoudingstabel. Getallenlijn.
 

Leraargedeelte Het leraargedeelte kan op elk moment vanuit het openingsscherm worden opgestart.
a.Handleiding:
- Snel op weg (PDF document voor een eerste verkenning)
- Oefenscenario's:  schermafdruk en didactische tips
- Handleiding PDF:
- Digibord +: handleiding bij de ingebouwde leerkrachtassistent (nieuw in versie 3.0)
b.  Leerlingvolgsysteem
    * vorderingen per leerling
    * antwoordanalyse van alle oefenreeksen
    * toetsresultaten