4 Spookje op reis: X
Wat valt er te leren   Inoefenen van de tafel en de sleutelstrategieën.
Verloop
graphic
De spookjes gaan op reis naar Zwitserland.
Ze vliegen in wolken boven de bergen. Elke wolk bevat evenveel spookjes.
Voorstelling: b.v. 6 x4
Er verschijnen 6 wolken. In elke wolk zitten 4 spookjes.
Hoeveel spookjes zijn er?
De grootte van de afgebeelde wolk wordt bepaald door de tafek (hier 4)
Feedback.  Bij fout. Er verschijnt een blanco honderdveld met daarin de tafelgetallen ingekleurd.
Tip
Voorstelling 'spookjes op reis.'
Deze voorstelling wordt meerdere keren gebruikt in het programma: zowel bij maal als gedeeld.
Ze is krachtig:
- ze toont het verband tussen beide bewerkingen (maal = hoeveel spookjes, deel = hoeveel wolken)
- ze laat toe om rekenstrategieën te ontdekken en in te oefenen:
we zien duidelijk dat 6 keer iets 1 keer meer is dan 5 keer iets
3 keer 1 keer meer dan 2 keer...
9 keer  1 keer minder is dan 10 keer ....

Op die manier willen we de leerlingen motiveren om 2x, 5x en 10 x  als steunpunt te gebruiken bij het zoeken naar moeilijker tafeloefeningen.
Aanbod oefeningen
De aangeboden oefeningen komen niet in willekeurige volgorde.
Eerst worden de steunpunten uitgezet: 2x   10x   5 x   Daarna pas komen de andere opgaven
Dubbele getallenlijn
Onder de voorstelling staat een dubbele getallenlijn. Daarin worden de gevonden producten één na één aangevuld.
De dubbele getallenlijn toont nog eens extra het nut van de steunpunten.