5. Atomium
Hulpvoorstelling; tafelatomium
Op het atomium  zijn de producten zo geschikt dat alle (sleutel)verbanden  zichtbaar zijn:
1x   2x    4x     en 8x staan onder elkaar.  Elk product is het dubbele van het onderliggende.
Zo staan  ook 5x en 10x / 3x en 6x onder elkaar.
Bij het horizontaal doorlopen naar rechts, komt er telkens 1 keer bij.
Horizontaal doorlopen naar links : telkens 1 keer min.
Er is  een
‘express-verbinding’ tussen 1x en 10x
Het schema toont tenslotte duidelijk de geïsoleerde positie van 7x
Gradatie
graphic
Niveau 1: alle overgangen zijn mogelijk. Het programma geeft aan wat er moet gebeuren: dubbel nemen, .. meer…
Niveau 2: de overgang van 1x naar 2x is gesloten.
Niveau 3: de overgangen van  2x naar 3x én  4x naar 5x is gesloten.
Verloop
graphic
Het is de bedoeling dat, vertrekkende vanuit 1x, alle producten worden aangevuld.
Daarbij kan men vrij de te volgen weg afleggen:
zo kun je van 1x naar 2x maar ook naar 10x of 3 x
van 5x kun je naar 4x, 10x, 6x  enz…
je kunt tusstappen overslaan, terugkeren..
Om de skater te verplaatsen wordt gebruik gemaakt van de pijltoetsen of van het afgebeelde klikvak.
Intikken van het product kan met het toetsenbord of door aan te klikken op het numeriek blok.

Tips
Het is duidelijk dat u bij dit scenario het beoogde doel afstemt op de rekenvaardigheid van de leerlingen.
Bij knappe rekenaars kun je aandringen om op niveau 3 te spelen. Voor minder knappe leerlingen kan het volstaan dat ze niveau 1 eventueel niveau 2 halen.